O časopisu "Socijalna psihijatrija"

  • Časopis "Socijalna psihijatrija" počeo je izlaziti 1973.god. na inicijativu prof.dr. Nikole Peršića (koji je bio i prvi urednik). Kroz cijelo razdoblje časopis izlazi redovito i kontinuirano i izrasta u vodeći (trenutačno i jedini) hrvatski psihijatrijski časopis. U "Socijalnoj psihijatriji" objavljuju se pregledni, izvorni, stručni i drugi radovi koji obuhvaćaju sve aspekte suvremene psihijatrije. Podjednako su zastupljene socijalna i biologijska psihijatrija, te psihodinamika. Takoder u časopisu izlaze članci iz srodnih i suradnih disciplina (neurologija, psihologija, defektologija, antropologija, socijalni rad). U više navrata izdan je tematski broj časopisa, posvećen nekoj bitnoj temi (npr. posttraumatski stresni poremećaj, primjena Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama).
  • Časopis je 1996. promijenio grafički dizajn i format, ali su tada učinjene i promjene u uređivačkom odboru. Također je u međunarodni savjet uključeno više novih članova.
  • Časopis "Socijalna psihijatrija" izlazi 4 puta godišnje, izdavači su mu Klinika za psihijatriju KBC Zagreb i Hrvatska akademija medicinskih znanosti, a ujedno je i službeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva.
  • Časopis je indeksiran u PsychINFO i Excerpta Medica.