UDC 616.89 SPSIDE 32 (4) 143-192 (2004) ISSN 0303-7908

SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
SOCIAL PSYCHIATRY
ZAGREB VOL.32 2004 BROJ/NUMBER 4

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI / ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

A. Halmi, Z. Juretić, J. Ogresta
Genealoško istraživanje reda rođenja u etiopatogenezi shizofrenog poremećaja u visokorizičnih obitelji
Genealogic study of birth order in the etiopathogenesis of schizophrenic disorder in high risk families ...145 Sažetak/Summery

Lj. Radanović-Grgurić, P. Filaković, D. Laufer, Z. Vukšić-Mihaljević, 0. Koić, J. Barkić
Panični poremećaj i depresija
Panic disorder and depression ... 155 Sažetak/Summery

PREGLEDI/REVIEWS

B. Lesjak, M. Bogadi, G. Tošić
Zoofihija u komorbiditetu s drugim psihijatrijskim poremećajima
Zoophilia in comorbidity with other psychiatric disorders ... 160 Sažetak/Summery

M. Grgić, V. Vidović, D. Degmečić, N. Blagojević-Damašek
Psihopatologija djece s epilepsijom
Psychopathology in children with epilepsy ...165 Sažetak/Summery

PRIKAZ BOLESNIKA/CASE REPORT

S. Nađ, E. Koić, J. Jukić
Socijalno-psihijatrijski aspekti autizma
Sociopsychiatric aspects of autism ... 169 Sažetak/Summery

STRUČNI RAD/PROFESSIONAL PAPER

B. Aukst-Margetić, B. Margetić, Lj. Karapetrić-Bolfan, E. Bolfan
Bolesnik, klijent ili korisnik: koji je termin najprimjereniji?
Patient, client or user: which therm is most appropriate’? ... 175 Sažetak/Summery

 

U POVODU/ON THE OCCASION
V. Jukić
Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879-2004 (s posebnim osvrtom na zadnjih deset godina)
Vrapče Psychiatric Hospital 1879-2004 (with special reference to the last ten years) ... 179

PISMO UREDNIKU/LETTER TO THE EDITOR
I. Begovac
Umišljena trudnoća i zlostavljanje
Pseudocyesis and abuse ... 188

PREDMETNO I AUTORSKO KAZALO ZA VOLUMEN 32/2004 ... 189
SUBJECTS AND AUTHORS INDEX FOR VOLUME 32/2004


UPUTE AUTORIMA/INSTRUCTIONS TO AUTHORS ... 191