UDC 616.89
SPSIDE 34 (2) 64-108 (2006)
ISSN 0303-7908
SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
SOCIAL PSYCHIATRY
ZAGREB
VOL. 34 2006
BROJ/NUMBER 2

 

SADRŽAJ-CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI/ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

J. Čelan, E.N. Gruber, V. Golik-Gruber
Istraživanje uporabe i korelacije legalnih i ilegalnih psihoaktivnih tvari u srednjoškolaca

(Use nad correlation of legal and illegal psychoactive substances in high schoolers) ............................... 67

PREGLED/REVIEW

Z. Zarevski
Neki psihološki aspekti koncepta selfa

(Some psychological aspects of self concept) .................................................................................... 76

 

STRUČNI RADOVI/PROFESSIONAL PAPERS

S. Anton, S. Mrđenović, M. Braš
Utjecaj komorbiditeta na radnu sposobnost oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja

(The effect of comorbidity on working ability of PTSD patients)............................................................. 81

G. Tošić, D. Poredoš
Primarna obitelj, poremećaji seksualnosti i grupna analiza

(Primar family, sexual disorders and group analyses) ......................... .............................................. 87

M. Vučić-Peitl, I. Torić, F. Habibović, V. Peitl
Značenje motivacije u liječenju alkoholne ovisnosti

(The roles of motivation in the treatment of alcohol dependence)......................................................... 95

V. Jukić
Psihoterapija i ispovijed - zablude o sličnosti i razlikama

(Psychotherapy and confession - the misconception between similarities and differences) ................... 101

UPUTE AUTORIMA/INSTRUCTIONS TO AUTHORS ...................................................................... 107

SAŽECI / SUMMERIES

Soc. psihijatrija Vol. 34                              Br./No. 2                       Str./pp. 64-108                           Zagreb, lipanj/June 2006