UDC 616.89                                         SPSIDE 37 (4) 163-234    (2009)                             ISSN 0303-7908

 

SOCIJALNA PSIHIJATRIJA

SOCIAL PSYCHIATRY

 

ZAGREB                                                         VOL. 37    2009                                    BROJ/NUMBER 4

 

S A D R Ž A J  - C O N T E N T S

 

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI/ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

N. Buzina, M. Goreta, V. Jukić, I. Peko Čović, I. Jolić, R. Krajačić

Razvojno-psihološka, psihosocijalna i kriminološka obilježja počinitelja kaznenih djela

s preporučenom psihijatrijskom mjerom sigurnosti

(Developmental psychology, psychosocial and criminological features within the category of

perpetrators of criminal offences recommended psychiatric safety measures).................................................165

M. Pleša-Mažar, N. Mimica

Povezanost bračnog stanja i poslovne sposobnosti kod osoba oboljelih od shizofrenije

(Correlation of marital status and working ability in individuals with schizophrenia .....................................175

L. Zajc, N. Jokić Begić

Sportsko klađenje – neke psihosocijalne karakteristike različitih kategorija kockara

(Sports betting – some psychosocial characteristics of different types of gamblers) .......................................180

V. Popović-Knapić, D. Begić

Kvantitativne EEG karakteristike u depresiji i shizofreniji

(Quantitative electroencephalography characteristics in depression and schizophrenia) ................................189

PREGLEDI/REVIEWS

O. Koić, P. Filaković, Lj. Radanović-Grgurić, D. Laufer, I. Požgain, J. Ivanušić

Uporaba psihofarmaka u trudnoći

 (The use of psychopharmaceuticals in pregnancy) .........................................................................................195

K. Dodig-Ćurković, M. Ćurković, I. Ramčić, J. Dodig-Radić, M. Radić

Uporaba treće generacije antipsihotika u dječjoj i adolescentnoj dobi

(The use of third-generation antipsychotics in children – new findings)..........................................................205

B. Vuksan-Ćusa, D. Marčinko, M. Jakovljević

Homocistein i psihijatrijski poremećaji

(Homocistein and psychiatric disorders) ..........................................................................................................212

STRUČNI RADOVI/PROFESSIONAL PAPERS

R. Torre, Z. Zoričić, A. Orešković

Rad, radno mjesto i pijenje alkoholnih pića

(Work, work place, and alcohol drinking)  ......................................................................................................216

V. Štalekar, S. Borovečki-Jakovljev

Zašto ostaju zajedno? – Prikaz partnerske terapije

(Why they stick together? – Case report of couple therapy) ............................................................................222

VIJESTI/NEWS ..............................................................................................................................................227

PREDMETNO I AUTORSKO KAZALO ZA VOLUMEN 37/2009

(SUBJECT AND AUTHOR INDEX FOR VOLUME 37/2009) .....................................................................229

UPUTE AUTORIMA/INSTRUCTIONS TO AUTHORS ..........................................................................232

 

...........................................................................................................................................................................

Soc. psihijatrija     Vol. 37                    Br./No. 4                Str./pp. 163-234   Zagreb, prosinac/December 2009

 

SAŽECI / SUMMARIES