ČASOPIS

hrvatsko psihijatrijsko društvo

ČASOPIS 'SOCIJALNA PSHIJATRIJA'

Službeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva je časopis Socijalna psihijatrija.

„Socijalna psihijatrija“ izlazi kontinuirano preko 50 godina. Prvi broj časopisa, izašao 1973. godine, nastao je u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na inicijativu Nikole Peršića. Prvi Urednički odbor činili su djelatnici Klinike za psihijatriju (Vasko Muačević, Marko Trbović, Radomir Palmović, Damir Papić, Zlata Radošević, Zlatko Vinek). Dunja Beritić je tehnički urednik od prvoga broja do danas. Međunarodni urednički savjet činilo je 27 stručnjaka iz različitih psihijatrijskih područja. 


U uvodniku prvog broja prof. Peršić je napisao: „Biološka i socijalna egzistencija čovjeka u suvremenim društvenim strukturama potiče sve više istraživanja socijalnih dimenzija u psihičkom. To je dalo osnovu za razvitak socijalne psihijatrije, koja se utemeljila kao važno interdisciplinarno područje psihijatrije…Zbog svega toga smo uvjereni da će časopis pružiti značajnu pomoć razvoju socijalne psihijatrije u nas. Predajući ovaj prvi broj časopisa našoj javnosti želimo da to bude od povijesnog značenja za razvitak naše psihijatrije“. To se i obistinilo.


„Socijalna psihijatrija“ je kroz proteklo vrijeme postala nezaobilazno mjesto za objavljivanje i saznavanje suvremenih spoznaja iz socijalne, ali i drugih područja psihijatrije i srodnih struka. 


Časopis izlazi tromjesečno, a objavljuje radove na hrvatskom i engleskom jeziku. 


Brojni su autori (domaći, ali i strani) objavljivali u „Socijalnoj psihijatriji“. Časopis osim radova iz područja socijalne psihijatrije objavljuje radove i iz drugih područja psihijatrije i srodnih disciplina (prije svega iz kliničke psihijatrije i psihologije, biologijske psihijatrije, psihoterapije, forenzičke psihijatrije, ratne psihijatrije, alkohologije i drugih ovisnosti, epidemiologije, deontologije, organizacije psihijatrijske službe). Praktički nema područja psihijatrije iz kojega nije objavljen pregledni ili stručni rad.


Sva aktualna zbivanja iz psihijatrijske prakse su našla svoje mjesto na stranicama časopisa. On je otvoren za različite pristupe, stavove, razmišljanja. 

Časopis danas izdaju Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb i Medicinska naklada. 

Službeno je glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva. 


Časopis izlazi tromjesečno, a objavljuje radove na hrvatskom i engleskom jeziku. 

„Socijalna psihijatrija“ je indeksirana u brojnim referirajućim bazama i publikacijama, kao što su SCOPUS, PsycINFO, Excerpta Medica (EMBASE), Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, HRČAK. 


Ovaj časopis svojim dugogodišnjim i redovitim izlaženjem te kvalitetom radova obogaćuje hrvatsku psihijatrijsku, ali i uopće medicinsku, periodiku.

S pravom se može reći da je „Socijalna psihijatrija“ najdugovječniji i najznačajniji hrvatski psihijatrijski časopis.