PSIHIJATRIJSKE USTANOVE

hrvatsko psihijatrijsko društvo

PSHIJATRIJSKE USTANOVE

Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš, dr. med.
Hrvatsko društvo za apneju doc.dr.sc. Domagoj Vidović, dr. med.
Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju strarije životne dobi prof. dr.sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju prim. dr.sc. Nadica Buzina, dr. med.
Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju prof. dr.sc. Slađana Štrkalj- Ivezić, dr. med.
Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju prof. dr.sc. Miro Jakovljević, dr. med.
Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima doc.dr.sc. Saša Jevtović, dr. med.
Hrvatsko društvo za ovisnosti prof.dr.sc. Zoran Zoričić, dr. med.
Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja prof. dr.sc. Darko Marčinko, dr. med.
Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja prim. dr.sc. Branka Restek – Petrović, dr. med.
Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije prof.dr.sc. Dalibor Karlović,  dr. med.
Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja prof. dr.sc. Darko Marčinko, dr. med.