SEKCIJA MLADIH

HRVATSKO PSIHIJATRIJSKO DRUŠTVO

SEKCIJA MLADIH PSIHIJATARA I SPECIJALIZNATA PSIHIJATRIJE HRVATSKE

Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske je dio Hrvatskog psihijatrijskog društva (HPD-a), a osnovana je s ciljem promicanja edukacije iz psihijatrije. Radom Sekcije obuhvaćeno je više od 300 članova, a članovi Sekcije mogu biti liječnici specijalizanti psihijatrije i mladi psihijatri starosti do 40 godina ili do 7 godina specijalističkog staža.


Područja djelovanja Sekcije su poboljšanje edukacije tijekom specijalizacije i rane specijalističke karijere, identifikacija postojećih problema kroz istraživanja i objavljivanje rezultata, u cilju podizanja kvalitete specijalističkog usavršavanja, stručno-znanstvene aktivnosti, podrška specijalizantima i mladim specijalistima u specifičnim pitanjima i pitanjima od općeg interesa, povezivanje i umrežavanje u zemlji i u svijetu, informiranje, zaštita digniteta osoba s duševnim smetnjama, prosvjećivanje javnosti na području mentalnog zdravlja i sl.


Odbor Sekcije


Sekciju aktualno vodi odbor od 17 članova, koji su mandat preuzeli na izbornoj skupštini u prosincu 2021. godine i imaju mandat na dvije godine. Aktualna predsjednica Sekcije je Mateja Grizelj Benussi, dok je Sara Medved buduća predsjednica. Članovi odbora biraju se na izbornoj skupštini koja se održava svake dvije godine. Jedino se predsjednik Sekcije bira unaprijed za dvije godine kako bi budući izabrani predsjednik imao vremena uz aktualnog predsjednika steći iskustvo za vođenje Sekcije. Članovi odbora biraju se po geografskom ključu te zastupaju geografske regije iz kojih dolaze ili veće psihijatrijske institucije, kao što je slučaj kod grada Zagreba gdje članovi odbora zastupaju pojedine institucije. Bivši predsjednik Sekcije predstavlja Sekciju pri HPD-u.


Članovi odbora:


Predsjednica – Mateja Grizelj Benussi
Buduća predsjednica – Sara Medved
Predstavnik Sekcije pri HPD-u: Marko Ćurković
Tajnik: Igor Salopek
Blagajnik: Ivona Šimunović Filipčić


1. Ivana Pavličević-Tomas – Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija
2. Andrej Prošev – Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Koprivničko-križevačka županija
3. Igor Salopek – Istarska, Primorsko-goranska i Karlovačka županija
4. Mate Jureško – Ličko-senjska, Šibensko-kninska i Zadarska županija
5. Marin Kirigin – Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija
6. Višnja Mandac – Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija
7. Marko Ćurković – bivši predsjednik, Klinika za psihijatriju Vrapče
8. Ivona Šimunović Filipčić (KBC Zagreb)
9. Sara Medved – buduća predsjednica, KBC Zagreb
10. Daniela Vojnović (KBC Sestre milosrdnice)
11. Natko Gereš (Klinika za psihijatriju Sveti Ivan)
12. Anja Melada Žaja (KB Dubrava);
13. Stjepan Greguraš – Dječja i adolescentna psihijatrija
14. Iva Radoš – Dječja i adolescentna psihijatrija
15. Tijana Petek – Zavodi za javno zdravstvo
16. Mateja Grizelj Benussi, aktualna predsjednica Sekcije, Zavodi za javno zdravstvo
17. Dina Bošnjak Kuharić – Medicinski fakulteti – doktorandi

 

Neke od najznačajnijih aktivnosti Sekcije u prethodnim godinama


Najveći projekt Sekcije je Forum mladih psihijatara. Prvi Forum organiziran je u svibnju 2022.godine u Donjoj Stubici na inicijativu Mateje Grizelj Benussi, a okupilo se 70 sudionika. Sekcija će nastojati da se Forum održava jednom godišnje i okuplja specijalizante i mlade psihijatre iz cijele Hrvatske. Drugi Forum je održan u travnju 2023.godine u Bednji. Sekcija radi na pripremama za sljedeći Forum, koji bi se trebao održati u travnju 2024.godine.
Drugi veliki skup koji Sekcija organizira je Simpozij mladih psihijatara i mladih neurologa. Prvi Hrvatski simpozij mladih psihijatara i mladih neurologa organiziran je u ožujku 2023.godine u Zagrebu, a sljedeći je planiran za ožujak 2024.godine. Simpozij predstavlja uspješnu suradnju Sekcije sa Sekcijom “mladih neurolozi”.
Istraživanje o stavovima i razini zadovoljstva specijalizanata i mladih psihijatara aktualnim programom specijalizacije učinjeno je 2022.godine, a rezultati su prikazani na Psihijatrijskim danima 2022.godine u Opatiji i na WPA Svjetskom psihijatrijskom kongresu u Beču 2023.godine.
Članovi sekcije aktivno sudjeluju u Europskom udruženju mladih psihijatara (EFPT) i mreži Young Psychiatrist`s Network te redovito sudjeluju na međunarodnim forumima i skupovima gdje su istaknuti i prepoznati članovi u europskoj i svjetskoj mreži mladih psihijatara.
Osim međunarodnih aktivnosti Sekcija aktivno i kontinuirano sudjeluje na Hrvatskim psihijatrijskim danima i na Nacionalnom kongresu kroz sesije mladih i „PHD days“.


U organizaciji Sekcije svake godine se članovima Sekcije dodjeljuje dvije nagrade pod nazivom „Nagrada Doktor Vlado Jukić za najbolji znanstveni CC rad“ i „ Nagrada Doktor Vlado Jukić za doktorsku disertaciju“.


Sekcija izdaje časopis pod nazivom PsihijARTrija, koji je dostupan u online obliku koji je pokrenut entuzijazmom Irene Rojnić Palavrae, tadašnje predsjednice Sekcije.


Sekcija je sudjelovala u organizaciji pomoći stradalnicima potresa na inicijativu kroz organizaciju mobilnih timova.
Sekcija aktivno surađuje s drugim sekcijama mladih liječnika i organizacija multidisciplinarnih skupova i radionica, kao što je ona s Radnom skupinom mladih kardiologa Hrvatskog kardiološkog društva i Sekcijom mladih neurologa.


Jedna od važnih aktivnosti na međunarodnoj razini je i razmjena. Specijalizantima iz Europe se nude različiti programi na našim klinikama, a naši specijalizanti na isti način imaju priliku otputovati na različite europske klinike gdje mogu sudjelovati u različitim programima.
Tijekom godina Sekcija je izrasla u pokretačku snagu i mjesto povezivanja mladih psihijatara i specijalizanata diljem Hrvatske kroz organizaciju mnogih značajnih aktivnosti te svojim članovima pruža mogućnost sudjelovanja i oblikovanja vlastite znanstvene i stručne budućnosti, a time i sudjelovanja u stvaranju politike mentalnog zdravlja u svojoj zemlji.

 

Povijest Sekcije


Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske osnovana je 2005. godine na inicijativu profesorice Martine Rojnić Kuzman i profesorice Nikoline Jovanović, a uz profesora Igora Filipčića, tada predsjednika radne skupine za osnivanje Sekcije.
Osnivanje sekcije podržao je tadašnji predsjednik HPD-a profesor Ljubomir Hotujac. Značajnu ulogu integracije razvoju sekcije tijekom svog mandata pružio je profesor Vlado Jukić te je Sekcija kao zahvalu odlučila svoje godišnje nagrade nazvati po upravo po njemu. Profesor Norman Sartorius zaslužan je za povezivanje s kolegama pri Europskoj psihijatrijskoj asocijaciji. Sekciju su spremno podržali i drugi centri diljem Hrvatske. Na inicijativu profesorice Tanje Frančišković iz Rijeke cijeli jedan broj Socijalne psihijatrije bio je posvećen mladim psihijatrima i specijalizantima. Objavljeni su i radovi na temu promjene programa specijalizacije.


Dosadašnji predsjednici sekcije bili su: profesor Igor Filipčić – predsjednik radne skupine za osnivanje Sekcije, profesorica Martina Rojnić Kuzman, profesorica Nikolina Jovanović, Iva Rakoš, Marko Tomičević, Ivana Kekin, Irena Rojnić Palavra i Marko Ćurković.
Već u prvoj godini svog rada Sekcija postiže svoje prve značajne ciljeve te nakon provedenog istraživanja među specijalizantima psihijatrije i objave rezultata 2006. godine dolazi do poboljšanja u sustavu mentoriranja specijalizanata.


Članovi sekcije aktivno sudjeluju u Europskom udruženju mladih psihijatara (EFPT) i mreži Young Psychiatrist`s Network te redovito sudjeluju na međunarodnim forumima i skupovima te su istaknuti i prepoznati članovi u europskoj i svjetskoj mreži mladih psihijatara. Članovi naše Sekcije obnašali su i još uvijek obnašaju funkcije u europskim i svjetskim udruženjima. Tako je Martina Rojnić Kuzman bila predsjednica EFPT-a u razdoblju 2008.-2011. godine, Irena Rojnić Palavra je bila u Nadzornom odboru EFPT-a u razdoblju 2015.-2016. godine, a sada je član mladih psihijatara pri svjetskom udruženju psihijatara (WPA ECP section board member), dok Nikola Žaja tijekom 2019.-2022. godine obavlja funkciju glavnog tajnika EFPT-a, a član je još i u CINP Young Member Engagement Task Force i EPA Early Career Psychiatrists Committee Task Force on Professional Development.