STATUT

hrvatsko psihijatrijsko društvo

STATUT DRUŠTVA

Statut koji je Skupština Hrvatskog psihijatrijskog društva donijela na svojoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2018. godine: