TIJELA DRUŠTVA

hrvatsko psihijatrijsko društvo

TIJELA DRUŠTVA

  • Skupština Društva
  • Predsjednik
  • Izabrani predsjednik (engl. President elect) i tri dopredsjednika
  • Glavni tajnik
  • Upravni odbor
  • Savjet Društva
  • Nadzorni odbor
  • Etičko povjerenstvo

Predsjednica
izv. prof. dr. sc. Tihana Jendričko, dr.med, Klinika za psihijatriju Vrapče

 

Dopredsjednici:
prof. prim. dr. sc. Dunja Degmečić, dr. med.
Mariano Kaliterna, dr. med.
prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.

 

Glavni tajnik:
izv. prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med.

 

Nadzorni odbor
doc.dr.sc. Ivana Bakija, dr. med. predsjednica
prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med.,  član
doc. dr. sc. Tanja Grahovac Juretić, dr.med. član

 

Etičko povjerenstvo:
prof. prim. dr. sc. Trpimir Glavina
doc. prim. dr. sc. Majda Grah, dr.med.
dr. sc. Linda Rossini-Gajšak, dr. med.
izv. prof. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.
dr. sc. Maja Živković, dr. med.

 

Blagajnik:
doc. dr. sc. Marko Ćurković, dr.med.

 

Administrativni tajnici:
dr.sc. Marta Skelin, dr. med.
Damir Mulc, dr. med.