Author: admin_ibk

Održani su 18. hrvatski psihijatrijski dani od 8.-11.10.2023. godine u Poreču u hotelu Parentium Plava Laguna. Hrvatski psihijatrijski dani u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva (HPD) nakon dugog niza godina promijenili su lokaciju i iznova okupili stručnjake iz područja psihijatrije diljem Hrvatske s ciljem povezivanja i promicanja...

  (Usp. Povijest hrvatske psihijatrije u: Ljubomir Hotujac i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb, 2006, 13-21) Povijest hrvatske psihijatrije, kao ni povijest same psihijatrije, nije duga. Nju treba sagledavati u kontekstu povijesti hrvatskog naroda i hrvatske države. Hrvatski je narod svoju samostalnost izgubio u dvanaestom stoljeću, a ponovo...

Integracija psihijatrije u primarnu zdravstvenu zaštitu igra ključnu ulogu u ranoj detekciji i liječenju mentalnih poremećaja te smanjenju stigme oko ovih poremećaja. Psihijatrijske usluge igraju glavnu ulogu u organizaciji službi za mentalno zdravlje. Praksa u Europi sugerira da bi liječnici obiteljske medicine trebali imati veću...